Linux Monitör (Network ve Sistem İzleme)

Yine bilinmeyen bir ücretsiz linux monitör sistemini bloğumuzda duyurucağız.Monitorix İle sunucunuzun kernel kullanımını , Load kullanımını , Disk Kullanımı ve  Trafik kullanımlarını takip edebilirsiniz.Sunucunuzun hattını port bazılı detaylı şekilde trafik kullanımlarını takip edebilirsiniz.

Kurulumu ;

yum install rrdtool
yum install rrdtool-perl
yum install perl-libwww-perl
yum install perl-MailTools
yum install perl-MIME-Lite
yum install perl-CGI
yum install perl-DBI
yum install perl-XML-Simple
yum install perl-Config-General
yum install perl-HTTP-Server-Simple

Kodlarını uyguladıktan sonra, nano /etc/yum.repos.d/dag.repo komutunu giriyoruz ssh’a.

Açılan boş sayfaya aşağıdaki komutları yapıştırıyoruz;

[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
gpgkey=http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
enabled=1

Kaydedip dosyadan çıkıyoruz.

yum install rrdtool komutu ile tekrardan rrdtool paketini kuruyoruz.

Sıra SNMP kurulumunda;
yum -y install net-snmp* komudu ile snmp kurulumunu tamamlıyoruz.

Paketlerin kurulumları tamamlandı, sıra scriptimizin kurulumuna geldi.

Aşağıdaki kodları tek tek ssh’a giriyoruz.

Aşağıdaki kurulumu tamamladıktan sonra sistemi sorunsuz izleyebiliriz.
http://ipadresi.com:8080/monitorix/ bağlantısından erişim sağlıyabiliriz.

wget http://www.monitorix.org/monitorix-3.1.0-1.noarch.rpm
rpm -ivh monitorix-3.1.0-1.noarch.rpm
chkconfig --level 35 monitorix on
service monitorix start