SSH ile Dosya ve Klasör Arama

SSH ile sunucudaki dosyaları bulmak için:

find / -type f -name DOSYAİSMİ

Burada / karakteri sunucunun ana kök dizininden itibaren alt klasörleri de tarayarak ara demektir. Yani tüm sunucuyu tarar. Bulunduğunuz klasörü ve alt klasörlerini taramak için /karakterini yazmamalısınız. Tüm sunucuyu taramak uzun sürer ve daha fazla işlemci kullanımı demektir; ama arama yönteminizi ne kadar daraltma şansınız varsa o kadar kısa sürer ve işlemci kullanımı da kısalır.

-type diye belirtmemizin nedeni dosya mı arıyoruz yoksa klasör mü sorusunun cevabıdır. Cevabımız üstte f, yani İngilizce “file” kelimesinin baş harfi ve bu da dosya anlamına gelir.

-name dosyanın veya klasörün ismini yazacağımızı haberdar ediyor ve en sağa da dosyamızın ismini yazarak arama komutunu başlatıyoruz.

Bu da klasör aramak için gerekli komut:

find / -type d -name KLASÖRİSMİ

d, yani İngilizce “directory” kelimesinin baş harfi ve bu da klasör anlamına gelir.

Centos üzerine VMware Tools yükleme

Centos VM’lerinize hızlı bir şekilde VMware Tools yüklemek için aşağıdaki komutları tek tek çalıştırın. Yada bir ssh bağlantısı açıp tüm komutları kopyalayıp yapıştırın.

# öncelikle perl yüklü olmalı
yum -y install perl

mkdir /cdrom
mount /dev/cdrom /cdrom
cp /cdrom/VMwareTools-*.tar.gz /tmp
tar -zxf /tmp/VMwareTools-*.tar.gz -C /tmp
cd /
./tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl –default
rm -f /tmp/VMwareTools-*.tar.gz
rm -rf /tmp/vmware-tools-distrib
umount /cdrom

Hepsi bu kadar.