Sunucudaki error_log Dosyalarını Temizleme

Linux cPanel sunucularınız üzerinde çok fazla site varsa hata kayıtları aşırı bir şekilde artabilir. Bu da sunucunuz üzerinde hem disk alanı hem de performans bakımından sorun oluşturabilir. Aşağıdaki işlem ile sunucu üzerinde ki error_log dosyalarını temizleyebilirsiniz.

find /home/*/public_html -name 'error_log*' xargs rm -rf

Bu komut ile tek seferde sunucu üzerinde ki tüm sitelerin error_log dosyalarını temizleyebilirsiniz.